Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Celodenná poklona - piatok 21.10.2016

V piatok 21. októbra bude v našej farnosti vo Farskom kostole celodenná poklona pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Poklona začne po skončení rannej svätej omše a o 18.15 bude záverečná pobožnosť.

Diecézna púť rodín do Svätyne Božieho Milosrdenstva v Smižanoch - 22.10.2016

Diecézna púť rodín v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch 22. októbra 2016. Bližšie informácie na nástenkách a stránke farnosti. Prosíme všetkých účastníkov, či už organizovaných skupín alebo jednotlivých rodín, aby sa na púť predbežne zaregistrovali do 17. októbra a to zaslaním emailu na adresu: putrodin@gmail.com

Októbrové pobožnosti

Októbrové pobožnosti – modlitba posv. ruženca – 45 minút pred začiatkom svätej omše: Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Podmienky k získaniu: 1. päť desiatkov posv. ruženca; 2. nábožné rozjímanie o tajomstvách; 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zvyku.

Sviečka za nenarodené deti - streda 2.11.2016

Naša farnosť sa aj tento rok zapojí do celoslovenskej akcie Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto akcie je spojiť Pamiatku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo a všetkých ľudí zranených potratom. V našich kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane (príspevok: malé sviece 1,-€; veľké 4,-€; v sakristiách Farského kostola, Kostola sv. Petra a Pavla a Filiálneho kostola) a takto podporiť aktivity zamerané na ochranu života, ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac o možnosti zapojiť sa do projektu a podporiť ho: www.sviecka.forumzivota.sk

Odpustová slávnosť v Hradnej kaplnke - štvrtok 29.9.2016

Vo štvrtok 29. septembra na sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela bola odpustová svätá omša v Hradnej kaplnke sv. Michala o 11.00. Na svätej omši sa zúčastnili naši policajti, ktorých patrónom ja práve sv. Michal. Svätú omšu celebroval a slávnostným kazateľom bol kpt. PaedDr. Jozef PALUBA, policajný kaplán. Fotogalériu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Hubertovské slávnosti - nedeľa 2.10.2016

Dňa 2.10.2016 sa uskutočnila v Skanzene v Starej Ľubovni Hubertovská sv. omša, ktorú celebroval vdp. farár Tomáš Gonkovský, ktorý je aktuálne farárom v Chmeľnici. Spolu s ním sv. omšu koncelebroval aj vdp. Ľudovít Sýkora. V slávnostnej homílii sme sa mohli všetci spoločne zamyslieť nad ochranou prírody, rovnako tak sme sa aj poďakovali za úrodu a všetky dary prírody, ktoré máme k dispozícii. Fotogalériu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.