Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Odpustová slávnosť v Hradnej kaplnke - štvrtok 29.9.2016

Vo štvrtok 29. septembra na sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela bude odpustová svätá omša v Hradnej kaplnke sv. Michala o 11.00. Na svätej omši sa zúčastnia naši policajti, ktorých patrónom ja práve sv. Michal. Svätú omšu bude celebrovať a slávnostným kazateľom bude kpt. PaedDr. Jozef PALUBA, policajný kaplán. Aj v mene našich policajtov vás pozývame na túto slávnosť.

Hubertovská sv. omša v Skanzene - nedeľa 2.10.2016

Na budúcu nedeľu o 10.30 bude svätá omša v Skanzene pri príležitosti sviatku sv. Huberta. Pozývame vás na túto svätú omšu, pri ktorej poďakujeme Pánu Bohu aj za tohtoročnú úrodu. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude vdp. Tomáš Gondkovský, farár v Chmeľnici. Svätá omša vo Farskom kostole o 10.30 nebude.

Októbrové pobožnosti

Októbrové pobožnosti – modlitba posv. ruženca – 45 minút pred začiatkom svätej omše: Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Podmienky k získaniu: 1. päť desiatkov posv. ruženca; 2. nábožné rozjímanie o tajomstvách; 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zvyku.