Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Te Deum, záver školského roka - štvrtok 30.6.2016

Svätá omša spojená s poďakovaním našich žiakov a študentov za dobrodenia preukázané v školskom roku 2015/2016 - Te Deum - bude vo štvrtok 30. júna o 18.30 vo Farskom kostole.

Autobus na Levočský odpust - nedeľa 3.7.2016

Autobus na Levočský odpust zo Starej Ľubovne pôjde v nedeľu 3. júla o 4.00 od budovy Slovenskej sporiteľne. Záujemci nech sa zapíšu v sakristii.

Poďakovanie a rozlúčka s p. kaplánom Petrom

Po roku pôsobenia v našej farnosti odchádza pán kaplán Peter Lešňovský za farského administrátora do Liptovskej Teplej (od 6. júla). S našou farnosťou sa pán kaplán Peter rozlúči a my mu poďakujeme pri slávení svätých omší v utorok 5. júla vo Farskom kostole o 7.30 a v Kostole sv. Petra a Pavla o 10.30 a v Podsadku v nedeľu 3. júla o 9.00. Na jeho miesto nastúpi dp. Dominik Janky (kaplán v Levoči, pochádzajúci z Ružomberka).

Spovedanie pred prvým piatkom 1.7.2016

Spovedať budeme okrem stredy, kedy je prikázaný sviatok, nasledovne:
- Kostol sv. Mikuláša: pondelok, utorok, štvrtrok a piatok 30 min. pred rannou svätou omšou; pondelok, utorok a štvrtok od 18.00; piatok od 16.00
- Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok a štvrtok od 15.00
- Podsadek: utorok 16.30 - 18.00
- Ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00.