Posviacka sv. kríža pri kostole sv. Petra a Pavla 15.11.2015


1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12