Vianočný koncert mladých umelcov 26.12.2015

Všetci milovníci umenia si 26.12.2015 mali možnosť vychutnať Vianočný koncert mladých umelcov, ktorý sa uskutočnil vo Farskom kostole sv. Mikuláša o 17.30 hodine. Chceme sa poďakovať mladým umelcom za spríjemnenie vianočnej atmosféry, ktorú nám umocnili vo svojom nádhernom programe. Vyprosujeme im veľa úspechov nielen na ich umeleckej ceste, nech im Pán Boh pomáha rozvíjať talenty, ktorými ich obdaroval a nech sa prostredníctvom ich spevu a hry na hudobné nástroje dotýka ľudských duší a otvára srdcia všetkým poslucháčom. Účinkovali:

Mária Budzáková (1992) je absolventkou konzervatória v Košiciach, kde študovala hru na klavíri v triede Mgr. Judity Debreovej. Momentálne študuje na Katolíckej univerzite pod vedením prof. René Adámeka. Počas svojho štúdia sa zúčastnila interpretačných kurzov v triede prof. Aleny Vlasákovej.

Štefan Iľaš (1992) po absolvovaní Konzervatória v Košiciach (organ - Emília Dzemjanová, klavír - Mária Dravecká) pokračuje v štúdiu hry na Hochschule für Musik Saar pod vedením Bernardetty Šuňavskej-Schlichting. Svoje interpretačné vedomosti si dopĺňa na majstrovských kurzoch u osobností ako Jon Laukvik, Daniel Roth, Jean Guillou, Jürgen Essl, Lukáš Vendl atď. V roku 2013 získal 2. miesto v druhej kategórii na Súťaži slovenských konzervatórii v hre na organe. Vystupoval na hudobných festivaloch doma aj v zahraničí (Sakrálny festival Košice, Ars Nova Cassoviae, Sierpień talentów Katowice, ANIMA MUNDI Kielce, Medzinárodný mládežnícky organový festival Užhorod atď.). Je členom barokového súboru Il Cuore Barocco, pravidelne hráva so ŠF Košice, Musica Cassovia atď.

Richard Sokol (1997) sa venuje hre na akordeóne v Základnej umeleckej škole Jána Melkoviča v Starej Ľubovni v triede PaedDr. Márie Budzákovej. Počas svojho štúdia sa zúčastnil mnohých celoslovenských a medzinárodných súťaži. Medzi jeho najvýznamnejšie ocenenia patrí 1. miesto na Medzinárodnej akordeónovej súťaži v Poprade, 2. miesto na Medzinárodnej akordéonovej súťaži v Pule (Chorvátsko), 2. miesto na Medzinárodnej akordéonovej súťaži v Sanoku (Poľsko). Spolu s Petrom Zamiškom tvoria akordéonové duo od roku 2008.

Matej Stachera (1995) je študentom druhého ročníka Katolíckej univerzity v speváckej triede PaedDr. Miriam Žiarnej, PhD. Základy speváckej techniky získal v Základnej umeleckej škole Petra Michala Bohúňa v Dolnom Kubíne od učiteľky Anny Ondrekovej. Na medzinárodnej speváckej súťaži Moyzesiana 2015 získal Cenu rektora Prešovskej univerzity.

Peter Zamiška (1997) navštevuje Základnú umeleckú školu Jána Melkoviča v Starej Ľubovni v triede PaedDr. Márie Budzákovej. Na jeho konte mu svietia najvyššie ocenenia z mnohých medzinárodných súťaži na Slovensku, Chorvátsku, Poľsku, Česku a na Ukraine. Medzi jeho najvýznamnejšie ocenenia patrí 1. miesto na Medzinárodnej akordéonovej súťaži v Ostrave, 1. miesto na Medzinárodnej akordéonovej súťaži v Przemyśli v Poľsku a stal sa dvojnásobným laureátom medzinárodnej súťaže Euromusette Golden Tango v Rajeckých Tepliciach. Spolu s Richardom Sokolom tvoria akordéonové duo od roku 2008.

Program koncertu:

  1. Johan Sebastian Bach - Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 599; Puer Natus in Betlehem, BWV 603 (Štefan Iľaš)
  2. Giulio Caccini - Amarilli, mia bella (Matej Stachera, Mária Budzáková)
  3. Johan Sebastian Bach - Prelúdium a fúga G-dur (Štefan Iľaš)
  4. Giulio Caccini - Tu chai le penne amore (Matej Stachera, Mária Budzáková)
  5. Johan Sebastian Bach - Der Tag, der ist so freudenreich, BWV 605 (Štefan Iľaš)
  6. Tomasso Giordani - Caro mio ben (Matej Stachera, Mária Budzáková)
  7. Viatcheslav Semionov - Dónska rapsódia (Peter Zamiška)
  8. Stanislav Mach - Ave Maria (Matej Stachera, Mária Budzáková)
  9. Léon Boëlmann - Gotická suita - Toccata (Peter Zamiška, Richard Sokol)
  10. Johan Sebastian Bach - Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639; Felix Mendelssohn Bartholdy - Sonáta č.1 f mol, op. 65 (Štefan Iľaš)

 


1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10