Odpustová slávnosť sv. Michala, archanjela, v hradnej kaplnke 29.9.2015


1/23
2/23
3/23
4/23
5/23
6/23
7/23
8/23
9/23
10/23
11/23
12/23
13/23
14/23
15/23
16/23
17/23
18/23
19/23
20/23
21/23
22/23
23/23

Za fotografie ďakujeme: Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni