Odpustová slávnosť sv. Michala, archanjela, v hradnej kaplnke 29.9.2016


1/13
2/13
3/13
4/13
5/13
6/13
7/13
8/13
9/13
10/13
11/13
12/13
13/13

Za fotografie ďakujeme: Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni